Savunma Sanayi Atış Merkezleri Poligonları
Hem Türk savunma sanayi kurum ve kuruluşlarının hem de yurt dışı firmaların ihtiyaçlarına cevap verebilecek uluslararası standartlarda test atış merkezi poligonlarını bünyemizde imalat ederek hizmet vermeyi amaçladık.